ภาพกิจกรรมสาขาวิชา

ค่ายจิตวิทยาปันรักพี่สู่น้องครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

" สิบเอ็ดประตูเมืองงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่ายลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ "

สำหรับปีนี้เราจะจัด #ค่ายจิตวิทยาปันรักพี่สู่น้องครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กันนะคะ 

ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา