ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคให้กับโครงการค่ายจิตวิทยาอาสาปันรักพี่สู่น้อง ครั้งที่ ๕

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคให้กับโครงการค่ายจิตวิทยาอาสาปันรักพี่สู่น้อง ครั้งที่ ๕ ในครั้งนี้

โดยมีรายชื่อผู้ร่วมสมทบทุน ดังนี้

  • 1. คุณยายสมจิต สุทธินันท์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท
  • 2. ดร.ศิริภิญญา ตระกูลรัมย์ จำนวนเงิน ๓๐๐ บาท
  • 3. พี่บอล จำนวนเงิน ๒๐๐ บาท
  • 4. พี่ๆ สาขาจิตวิทยาฯ ชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๙๐๐ บาท
  • 5. นางสาวศุกร์ฤทัย สุพร (ปลิวลม) จำนวนเงิน ๔๐๐ บาท
  • 6. นางสาวกัญญารัตน์ แสงสุก ฝันหลัน จำนวนเงิน ๖๐๐ บาท
  • 7. พี่ๆ สาขาจิตวิทยาฯ ชั้นปีที่ ๔ แตงโม ๑ ถุงใหญ่

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา ก็มีเพียงคำว่าขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ทุกท่านได้สนับสนุนในครั้งนี้ และขออวยพรทุกท่านด้วย กลอนผญา ..

"ให้เจ้าสุขอยู่ล้น ผลที่ก่อกรรมดี ให้อยู่แดงมีฮี ให้อยู่ดีมีแฮง บ่เปลี่ยนแปลงสุขนั้น อายุยืนยาวมั่น พันปีอย่าได้หล่า..มีเดชาเกียรติก้อง ให้คนย่องกล่าวขาม มีแต่หัวย่ามๆนามยศปรากฎไกล สุขสดใสบ่มีเหงา กว่าคนเขาทั้งค่าย พ้อแต่ดีบ่มีฮ้าย มาทำลายให้ม้างมุ่น ความเจ็บเป็นเอ็นอุ่น อย่าสิมีท่อกิ้น ให้หายสิ้น แก่ท่านเด้อ"