ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

โครงการทัศนศึกษาโรงเรียนต้นแบบ วันที่ 9-11 เมษายน 2562

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Image
     โครงการทัศนศึกษาโรงเรียนต้นแบบ วันที่ 9-11 เมษายน 2562 (จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา) ณ วังมนัส รีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม