ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายวิถีพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา วันที่ 27-29 มีนาคม 2562

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 
Image
โครงการค่ายวิถีพอเพียงตามแนวทางศาสตร์พระราชา วันที่ 27-29 มีนาคม 2562 (จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา) ณ สีมาอโศก ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา