ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ และพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูแนะแนว

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Image
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ และพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับครูแนะแนว วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium 2 ตึก 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม