ปรัชญา

พัฒนาคนให้พัฒนาตนเองได้เต็มศัพยภาพ

อัตลักษณ์

มีจิตอาสา พัฒนาจิตวิญญาณ ผสานเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

สาขาที่มีความเป็นเลิศในการผลิตนักจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว การผลิตผลงานวิชาการและการให้บริการชุมชน

ข่าวสาร / กิจกรรมสาขาวิชา

047-removebg-preview.png

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ปร.ด. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
  • กศ.ม. จิตวิทยาการให้คําปรึกษา
  • วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - psycho@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

009462
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
24
11
123
9260
70
364
9462